Prospektering

Identifiera nya leads genom prospektering

Prospektering ligger till grund för B2B företags nykundsbearbetning.

 

Prospektering är en avgörande del i försäljnings- och marknadsföringsprocessen då det handlar om att identifiera företag utefter målgruppsbeskrivning. Genom att förstå och kartlägga din idealkund, sätter vi grunden för riktad kommunikation framåt. Vi tar fram de personer och befattningar som inkluderas i målgruppsbeskrivningen vilket ger möjligheten att annonsera och kommunicera direkt mot dem.

 

 


Fler tjänster