Mediestrategi och kampanjplanering

Vi utgår i vårt Mediestrategi- & kampanjplaneringsarbete från den köpprocess som den potentiella kunden gör. Därför är all analys och insiktsarbete centralt innan vi kan välja rätt typ av strategi och taktik. Vilka kanaler som är bäst lämpade väljs utifrån målsättningarna. I detta arbete utgår vi från de ägda egna kanalerna och tänkbara köpta kanaler. Vi ser också över möjligheten att få förtjänad spridning av budskapet. Kommunikationen i sig spelar en central roll. Vi kan i sak använda vilka kanaler som helst. Men om inte budskapet är starkt eller intressant nog spelar kanalen i sig mindre roll. Vi måste utgå från den kommunikativa idéen och använda kanaler som på bästa sätt kan maximera möjligheterna att nå uppsatta mål. Detta såklart på ett så kostnadseffektivt som möjligt.

Sveriges Mediebyråer – Frank Agency

 

Kontakta oss

Har ni ett digitalt projekt ni vill förverkliga? Eller är du bara nyfiken på att veta mer om oss? Kontakta oss via formuläret här bredvid!