Innehåll för ditt företags olika kanaler

För att informera, inspirera, engagera och påverka dina kunder, följare och nya besökare behöver du fylla dina kanaler med bra innehåll. Det kan vi på Frank Agency hjälpa till med.

 

Innehållsproduktion

Vi på Frank kan hjälpa er med att både förbättra befintligt, eller ta fram helt nytt innehåll till alla tänkbara kanaler såsom webbplats, sociala medier, displayannonsering och reklamfilm. Vi utgår från nuläge, önskat läge och syfte samtidigt som vi prioriterar målgrupp och tonalitet under arbetet att producera content. När det kommer till film och bildproduktion samarbetar vi med ett flertal olika fotografer och konceptutvecklare, för både stillbild och rörligt material.

 

Innehållsstrategi

Vi tar fram förslag på innehållsstrategi baserar alltid dessa på insikter utifrån analys av er hemsida och varumärke. Med denna som grund ger vi er tydliga riktlinjer för att skapa engagerande och inspirerande innehåll, vi kan även erbjuda att ta fram innehållet tillsammans med er.

 

Sociala medier

Vi hjälper er att ta fram en strategi för sociala medier baserad på era mål och insikter samt företagets relation till de sociala kanalerna. Vi tar hand om planering av contentplan, publicering och annonser i de valda kanalerna. För att ge er en fördjupad förståelse av insatsresultaten gör vi alltid uppföljningar, mätningar och rapportering som en del av arbetet.


Fler tjänster