ABM – Account Based Marketing

Vi är experter på ABM

Account Based Marketing syftar på att skapa relationer och affärer genom riktad annonsering (samt kontakt) till endast de företag och målkonton som väljs ut.
”ABM” är en strategi som är framgångsrik inom B2B-företag. Annonseringen blir mer träffsäker vilket i sin tur ökar chansen för konvertering då kännedom och relevans är hög.
När vi identifierat våran idealkund (ICP) och listorna är skapta baserat på målgruppsdefinitionen samt beslutat oss för hur vi ska nå rätt personer på dessa företag, påbörjas Account Based Marketing ”ABM”.
* Personaliserade annonser som riktar sig enbart mot valda bolag och personer
* Skapande av innehåll för displayannonsering
* Strategi för bearbetning och uppföljning
* Segmentering av kontakter efter köproll för att anpassa kontakt och budskap

Fler tjänster